Προκήρυξη Προγράμματος «Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

Χρόνος υλοποίησης: 10-13 Απριλίου 2014

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει εργαλεία στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών Επιστημών, και Σχολών Καλών Τεχνών, ώστε να συνδέσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην υποχρεωτική εκπαίδευση με την πολιτιστική κληρονομιά, τα μουσεία και το φυσικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ολόπλευρη συναισθηματική, αισθητική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.

Με δεδομένο το πλούσιο και διευρυμένο μουσειακό και μνημειακό τοπίο της χώρας μας και τις προσπάθειες για ουσιαστική αναβάθμιση και καινοτόμα ανανέωση της τυπικής εκπαίδευσης και του Νέου Σχολείου με δράσεις που θα διευρύνουν τις γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες των μαθητών, αλλά και θα προάγουν το έργο των εκπαιδευτικών, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα ενδυναμώσει τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στην διδακτική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, ενώ θα προσφέρει νέες επαγγελματικές διεξόδους ή/και επαναπροσανατολισμό ενδιαφερόντων των αποφοίτων των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες:

1.      Ο θεσμός του μουσείου σήμερα: εκπαιδευτική, κοινωνική, επικοινωνιακή διάσταση

2.      Μουσειοπαιδαγωγική: θεωρία, μέθοδοι, τεχνικές ειδικών ξεναγήσεων για σχολικές ομάδες

3.      Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Θεωρία και Εργαστήριο)

4.      Εκπαιδευτικά προγράμματα και χρήση νέων τεχνολογιών

5.       Αξιολόγηση σε πολιτιστικές δράσεις μουσειοπαιδαγωγικών και ερμηνευτικών ξεναγήσεων

Το Πρόγραμμα απευθύνεται

α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

β) σε στελέχη εκπαίδευσης, όπως είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διδακτικών καινοτομιών που προωθούνται σήμερα διεθνώς στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης, και

γ) σε ανέργους ή σε ετεροαπασχολούμενους πτυχιούχους Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Αρχιτεκτονικής και Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 13/03/2014 έως 31/03/2014 και μόνο ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στους χώρους του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθούν Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή πρωί και απόγευμα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν.

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 180 Ευρώ (πληρωτέο εφάπαξ στην αρχή του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος Αφροδίτη Μπουσουλέγκα, ΜΑ ‘Νέα Μέσα στην Εκπαίδευση’, (afrobous@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-994364, καθώς και με την επιστημονική συνεργάτιδα του Προγράμματος  δρ. Αρχαιολόγο-Μουσειολόγο, Παρασκευή Νίτσιου (vnitsiou@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-994355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                               του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΑΠΘ                                           Μ. Σκαλτσά, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Πέμπτη, Απρίλιος 10, 2014
λήξη: 
Κυριακή, Απρίλιος 13, 2014