Προκήρυξη Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο) - Αθήνα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, οργανώνει, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τον ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (EPLO) επιμορφωτικό σεμινάριό με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα» - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Πολιτικές και Πρακτικές γύρω από το φάρμακο

Πρόκειται για ένα σεμινάριο είκοσι ωρών, το οποίο στηρίζεται κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study) και στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν θεματικές ενότητες όπως :

Εμπόριο φαρμάκων - Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία - Ανάλυση ειδικών ρυθμίσεων / Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, η προβληματική τους, ιδιαιτερότητες, προστασία συμμετεχόντων, ευθύνη εμπλεκομένων φορέων, ασφάλιση ευθύνης / Διανομή φαρμάκων μέσω χονδρεμπόρων ή συνεταιρισμών σε φαρμακεία / Κώδικας φαρμακευτικής δεοντολογίας / Ζητήματα αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων - Νομοθετικές προσεγγίσεις / Η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος / Η ευθύνη του φαρμακοποιού / Ο καταναλωτής – χρήστης φαρμάκων / Διαφημίσεις φαρμάκων – Διακρίσεις - Νομολογιακές προσεγγίσεις / Αστική ευθύνη από ελαττωματικά φάρμακα / Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων / Καινοτόμα φάρμακα και νέες βιοτεχνολογικές μέθοδοι / Εθνικοί και Διεθνείς ρυθμιστικοί οργανισμοί

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στην αίθουσα του EPLO στην Πλάκα, Πολυγνώτου 2 και Διοσκούρων, την Παρασκευή 30/11/2018 ώρες 15.30 – 20.30 και το Σάββατο 01/12/2018 ώρες 9.00 – 14.00 και 15.00 - 20.00.

Διδάσκουν καθηγητές της Νομικής και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

  • Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της παρακολούθησης του συνόλου των 20 ωρών κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης.

 

Δίδακτρα

Αιτήσεις ως 31/10/2018                                                  Αιτήσεις που υποβάλλονται αργότερα

Επαγγελματίες:                          100 ευρώ                                                                       120 ευρώ

Ασκούμενοι/ Ειδικευόμενοι:         70 ευρώ                                                                         90 ευρώ

Εταιρείες :                                  150 ευρώ                                                                       180 ευρώ

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο (εδώ).
  2. Αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων, το οποίο επισυνάπτεται στην αίτηση, στο λογαριασμό: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381 της Τράπεζας Πειραιώς

Σημειώνεται ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • ο κωδικός το έργου 96888
  • ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 31/7/2018 και μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία Μηλαπίδου, Δρ. Νομικής, τηλ. επικοινωνίας 6946890803, mimmaki@gmail.com, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Αν. Πρόεδρος του Συμβουλίου                                  H Επιστημονικά Υπεύθυνη

              ΚΕΔΙΒΙΜ                                                                του Προγράμματος

      καθηγητής  Σ. Bες                                       καθηγήτρια Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
λήξη: 
Σάββατο, Δεκέμβριος 1, 2018
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018 to Πέμπτη, Νοέμβριος 29, 2018