Προκήρυξη Προγράμματος «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα» - Κρήτη

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, η Νομική Σχολή, και ειδικότερα το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που λειτουργεί στη Σχολή, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου οργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριό με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής»

Πρόκειται για ένα σεμινάριο είκοσι ωρών, το οποίο στηρίζεται κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study) και στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν θεματικές ενότητες όπως :

Η αρχή της ζωής στην ιατρική / Εισαγωγή στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ): η διάσταση της υπογονιμότητας και οι προκλήσεις από τις νέες εξελίξεις στην ΙΥΑ / Νομικά ζητήματα σχετιζόμενα με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: νομική φύση γεννητικού υλικού, όρια ηλικίας γονέων, ιατρικοί έλεγχοι δοτών, αριθμός μεταφερομένων εμβρύων, παρένθετη μητρότητα, προεμφυτευτική διάγνωση / Σωματική βλάβη της γυναίκας στο πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Νομολογία ΕΔΔΑ σχετική με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή / Προγεννητικός έλεγχος: Ευθύνη του γιατρού σε περίπτωση εσφαλμένης διάγνωσης / Διακοπή της κύησης – Διάκριση εμβρύου-ανθρώπου / Διαφήμιση μέσων ή υπηρεσιών διακοπής της κύησης / Εσφαλμένοι χειρισμοί των γιατρών κατά τη διάρκεια του τοκετού / Πότε παύει να υπάρχει ο άνθρωπος (ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση) / Δικαίωμα στο θάνατο; Η σημασία των επιλογών του ασθενούς στο τέλος της ζωής / Ενεργητική ευθανασία: Ιατρική, ηθική και νομική προσέγγιση / Παθητική ευθανασία. Η υποχρέωση των γιατρών να λαμβάνουν μέτρα παράτασης της ζωής: περιεχόμενο και όρια / «Ευθανασία» νεογνών / Ζητήματα συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις σε ασθενείς σε κώμα /Διαθήκες ζωής

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στην αίθουσα Αριάδνη-Κελάρι του ξενοδοχείου Capsis Astoria την Παρασκευή 10/5/2019 ώρες 15.30 – 20.30 και το Σάββατο 11/5/2019 ώρες 9.00 – 14.00 και 15.00 - 20.00.

Διδάσκουν καθηγητές της Νομικής και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και επιστημονικοί συνεργάτες.

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της παρακολούθησης του συνόλου των 20 ωρών κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 25-1-2019 έως 30-4-2019 και μόνο ηλεκτρονικά εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρία Μηλαπίδου, Δρ. Νομικής, τηλ. επικοινωνίας 6946890803, mimmaki@gmail.com, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                 H Επιστημονικά Υπεύθυνη

    Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                                   του Προγράμματος

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων           καθηγήτρια Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Παρασκευή, Μάιος 10, 2019
λήξη: 
Σάββατο, Μάιος 11, 2019
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Πέμπτη, Ιανουάριος 24, 2019 to Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019