Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος:

Γλωσσική προσέγγιση»

Έβδομος Κύκλος

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί  για έβδομη φορά το Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση».

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει καινοτόμα και διεπιστημονικά τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, μέσω μιας σύγχρονης συγκροτημένης διδακτικής μεθοδολογίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως μέσον για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

  1. Να οδηγήσει στην κατανόηση της γλωσσικής ταυτότητας και δομής των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.
  2. Να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας, αξιοποιώντας υπάρχουσες μεταφραστικές αποδόσεις.
  3. Να επισημάνει τα αγιογραφικά δηλούμενα και συνδηλούμενα, την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και πατερικού λόγου.
  4. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και θέματα λειτουργικά και ποιμαντικά.

 

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Α. Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
  • απόφοιτους και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης κειμένων θεολογικού περιεχομένου,
  • κληρικούς και ιεροψάλτες,
  • εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικών κειμένων
  • όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων.

 

Β. Διδακτική Μεθοδολογία & Αξιολόγηση

Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και τα ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις.

Για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α.

Η δομή κάθε διδακτικής ενότητας είναι διμερής:

1. Το πρώτο μέρος αφορά τη διδασκαλία των θεωρητικών θεμάτων, η οποία πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πρωτότυπο διδακτικό υλικό.

2. Το δεύτερο μέρος συνιστά το εκτενέστερο στοιχείο του προγράμματος και αφορά τη γλωσσική ανάλυση και το θεολογικό υπομνηματισμό των υμνογραφικών  κειμένων της Μ. Εβδομάδος. Η μελέτη και η ανάλυση των κειμένων υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle. 

 

Η ανάρτηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση.

Η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις και ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, που  αξιολογούνται είτε αυτόματα είτε από τους διδάσκοντες.

Γ. Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (11 Μαρτίου - 20 Ιουνίου 2019).

Δ. Πιστοποίηση

Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ECTS).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 190 Ευρώ.

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, παρουσιάσεις powerpoint, άρθρα, προτεινόμενη βιβλιογραφία και το e-book Κόλτσιου Α. - Νικήτας Δ. (2016).  Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. ISBN 978-618-82862-0-7/978-618-82862-1-4

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 5/2/2019 έως 5/3/2019 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλους Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη καθηγήτρια Ά. Κόλτσιου-Νικήτα (τηλ. 2310 997112) και τη γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 6939195239 και στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr). Επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων  https://hymnologica.com/   

 

      Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                                Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
              Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                          του Προγράμματος
  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων           Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Μάρτιος 11, 2019
λήξη: 
Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2019
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 5, 2019 to Τρίτη, Μάρτιος 5, 2019