Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Ένατος κύκλος

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί  για  ένατη φορά το Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει τα λατρευτικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Επίκεντρο είναι η γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία των κειμένων και η παράλληλη μελέτη σχετικών μεταφραστικών, λειτουργικών και ποιμαντικών ζητημάτων.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη γλωσσική προσέγγιση των λειτουργικών κειμένων από τους επιμορφουμένους, καθώς και στην απόκτηση γνώσεων μέσω της καλλιέργειας μιας σειράς δεξιοτήτων, όπως είναι:

  1. Οι γλωσσικές δεξιότητες: βασικές γνώσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου, κατανόηση της γλωσσικής «ταυτότητας»  των λειτουργικών κειμένων, αναγνώριση της δομής του λειτουργικού λόγου
  2. Οι τεχνολογικές δεξιότητες: ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων, χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού υπολογιστή για εξ αποστάσεως μάθηση
  3. Οι μεταγνωσιακές δεξιότητες: αναγνώριση της αξίας και της μοναδικότητας των πρωτότυπων κειμένων, εκτίμηση του πλούτου της εκκλησιαστικής γλώσσας και γραμματείας, κατανόηση της συμβολής της διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη εκκλησιαστικών κειμένων. 

 

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διακρίνεται για το εξειδικευμένο γνωσιακό περιεχόμενό του, που είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στα λειτουργικά κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για τον τρόπο υλοποίησής του, με αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle, και για τον ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό σχεδιασμό, που στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η επιμόρφωση και η αξιολόγηση των επιμορφουμένων γίνεται εξ αποστάσεως στο ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, με την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, τη μελέτη ηλεκτρονικού υλικού και την πραγματοποίηση πρωτότυπων εργασιών και ασκήσεων με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου σε κάθε ενότητα της ηλεκτρονικής γλωσσικής διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό αίρονται τοπικές και χρονικές δυσκολίες και παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε επιμορφουμένους που είναι απομακρυσμένοι από τα αστικά κέντρα, έχουν απαιτητικό ωράριο απασχόλησης και χαρακτηρίζονται από ποικιλία γνωσιακού υποβάθρου.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά δυόμισι μήνες (11 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2019).

Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

(α) Βεβαίωση Συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (ECTS)

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
  • πτυχιούχους, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης των κειμένων
  • εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση θεολογικών κειμένων
  • κληρικούς και ιεροψάλτες
  • γενικά όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα είναι συμβολικό και ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 5/2/2019 έως 5/3/2019 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλους Σπουδών

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος καθηγήτρια Άννα Κόλτσιου-Νικήτα (akolts@theo.auth.gr, τηλ. 2310 997112) και με τη γραμματεία του Προγράμματος (infoglossa@theo.auth.gr, τηλ. 6939195239) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων hymnologica.com

 

       Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ                               Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
              Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου                                          του Προγράμματος
  Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων           Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος
έναρξη: 
Δευτέρα, Μάρτιος 11, 2019
λήξη: 
Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 5, 2019 to Τρίτη, Μάρτιος 5, 2019