Αίτηση Συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο: «Ιατρικό Δίκαιο και Διαδίκτυο / Health Law and the Internet»

Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον/την υποψήφιο/α.

*(υποχρεωτικά πεδία)

 

 Η φόρμα της αίτησης έχει κλείσει, καθώς ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών έχει συμπληρωθεί.

Εάν ναι, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
(Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ.)
(Αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων) *Το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή jpg. ή pdf. πχ. Papadopoulos.pdf