Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης

Διά βίου μάθηση

Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού

στην εκπαίδευση

Ανοιγμα του ΑΠΘ στη διεθνή αγορά

Υλοποίηση προγραμμάτων

που απευθύνονται στο διεθνή χώρο

PREV
NEXT
NEO

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2

  Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2

  Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, ώστε οι μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να προσεγγίσουν το επίπεδο των φυσικών ομιλητών ανώτερης μόρφωσης (επίπεδο Γ2 – Άριστη Γνώση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).

  Έναρξη προγράμματος:24/03/2021      Λήξη προγρ.:23/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:22/02/2021      Λήξη αιτήσεων:23/03/2021
 • Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος

  Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο διεπιστημονική εργαλείο  για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος, μέσα από μια μεθοδική γλωσσική και υφολογική  ανάλυση των πρωτότυπων κειμένων  και τον ανάλογο θεολογικό υπομνηματισμό.

  Έναρξη προγράμματος:15/03/2021      Λήξη προγρ.:30/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:17/02/2021      Λήξη αιτήσεων:14/03/2021
 • Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020

  Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020

  Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει σε βάθος και με μεθοδολογική ενότητα το σύγχρονο ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο, όπως αυτό εφαρμόζεται σε επιχειρηματίες και μη επιχειρηματίες οφειλέτες, να εξηγήσει τις βασικές νομοθετικές επιλογές που το διέπουν, αλλά και να αναπτύξει θέματα με πρακτική σημασία για τον εφαρμοστή του δικαίου: δικαστή, δικηγόρο ή διαχειριστή αφερεγγυότητας.

  Έναρξη προγράμματος:09/04/2021      Λήξη προγρ.:10/04/2021
  Έναρξη αιτήσεων:18/02/2021      Λήξη αιτήσεων:08/04/2021
 • Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R (2ος)

  Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R (2ος)

  Σκοπός του νέου προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους υποψήφιους, από το μηδέν ενώ δεν έχουν καμία εμπειρία στην γλώσσα R, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της και να εκπαιδευτούν να δίνουν απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα στις σπουδές αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες κάθε είδους.

  Έναρξη προγράμματος:08/03/2021      Λήξη προγρ.:31/08/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/02/2021      Λήξη αιτήσεων:07/03/2021
 • Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

  Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

  Η ανάγκη του υπερτιτλισμού θεατρικών παραστάσεων προκύπτει από την αυξανόμενη ζήτηση ενός θεατρόφιλου κοινού για την παρακολούθηση θεατρικών θεαμάτων που ανήκουν σε διαφορετική γλωσσική οικογένεια από αυτή του έργου που αναπαρίσταται ή χαρακτηρίζονται από φυσικές αδυναμίες που τους εμποδίζουν να συμμετέχουν ενεργά στη θέαση της παράστασης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Α’ κύκλος στον ενδογλωσσικό και διαγλωσσικό υπερτιτλισμό» προσφέρει μία ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, απαραίτητων για την ενδελεχή κατάρτιση του εκπαιδευόμενου και μελλοντικού υπερτιτλιστή.

  Έναρξη προγράμματος:18/03/2021      Λήξη προγρ.:24/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:05/02/2021      Λήξη αιτήσεων:08/03/2021
 • Narrative Crossings in Education

  Narrative Crossings in Education

  The program provides participants with in-depth and practical knowledge about the multiple uses of narratives in a learning environment. The varied qualities of narrative will be examined as forms of personal, social and communication discourse. We will examine the important contribution of narration to socio-cultural relations and its pivotal role in the learning process. The sections/subsections of this program will improve the ways participants plan and implement teaching practices/interventions while strengthening their creativity and critical thinking.

  Έναρξη προγράμματος:23/03/2021      Λήξη προγρ.:22/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:03/02/2021      Λήξη αιτήσεων:15/03/2021
 • Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

  Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

  The aim of the programme is the organisation of a 6-day intensive online course that will focus on ongoing developments of key issues in combating international fraud, corruption and money laundering, international and European anti-fraud mechanisms and procedures, etc.

  Έναρξη προγράμματος:05/07/2021      Λήξη προγρ.:10/07/2021
  Έναρξη αιτήσεων:03/02/2021      Λήξη αιτήσεων:27/06/2021
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών

  Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών

  Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών.

  Έναρξη προγράμματος:26/03/2021      Λήξη προγρ.:16/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/02/2021      Λήξη αιτήσεων:26/03/2021
 • Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους Επιστολών του απ. Παύλου

  Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους Επιστολών του απ. Παύλου

  Το Πρόγραμμα επιδιώκει να καταστήσει το ελληνικό κείμενο της Αγίας Γραφής προσιτό και κατανοητό στον σύγχρονο αναγνώστη και να δώσει στους εκπαιδευτικούς, και σε όσους ασχολούνται με αυτό, εργαλεία για τη διδασκαλία του,
  και επιζητεί να αναδείξει και να κάνει ευρύτερα γνωστό ένα πολύτιμο κομμάτι της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, την Κοινή Ελληνιστική, στην οποία έχει γραφεί το βιβλικό κείμενο και η οποία αποτελεί σημαντικό κρίκο μέσα στην αδιάλειπτη συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα.

  Έναρξη προγράμματος:26/03/2021      Λήξη προγρ.:12/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:30/01/2021      Λήξη αιτήσεων:25/03/2021
 • Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

  Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

  Στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των νομικών ζητημάτων που αφορούν το έγκλημα που τελείται στο Διαδίκτυο και απευθύνεται σε επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

  Έναρξη προγράμματος:06/03/2021      Λήξη προγρ.:06/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:27/01/2021      Λήξη αιτήσεων:05/03/2021
 • CVML Short Course – Computer Vision and Image Processing

  CVML Short Course – Computer Vision and Image Processing

  The aim of this course is to provide useful knowledge on topics related to “Computer Vision and Image Processing” to young scientists.

  Έναρξη προγράμματος:17/03/2021      Λήξη προγρ.:18/03/2021
  Έναρξη αιτήσεων:05/01/2021      Λήξη αιτήσεων:16/03/2021
 • CVML Web Lecture Series

  CVML Web Lecture Series

  The aim of this course is to provide useful knowledge on topics related to “Computer Vision” and “Machine Learning” to young scientists.

  Έναρξη προγράμματος:08/01/2021      Λήξη προγρ.:30/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/01/2021      Λήξη αιτήσεων:30/06/2021
 • 2ο Θερινό Σχολείο: «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία»

  2ο Θερινό Σχολείο: «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία»

  Ο σκοπός του θερινού σχολείου είναι η συστηματική εξέταση του τρόπου με τον οποίο τα κειμενικά και λογοτεχνικά είδη καθορίζουν την ανάγνωση  και τη γραφή. Τούτο σημαίνει πως τα χαρακτηριστικά και οι συμβάσεις τους, όταν είναι γνωστές και συνειδητές, διευκολύνουν την κατανόηση αλλά και τη συγγραφή τους.

  Έναρξη προγράμματος:05/07/2021      Λήξη προγρ.:09/07/2021
  Έναρξη αιτήσεων:09/12/2020      Λήξη αιτήσεων:31/03/2021
 • Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές

  Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές

  Το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων και την ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν γνώσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων ή δύσκολων καταστάσεων διαχείρισης ασθενών κατά την παροχή φροντίδας υγείας, καθώς επίσης και βασικές δεξιότητες στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

  Έναρξη προγράμματος:01/03/2021      Λήξη προγρ.:30/09/2021
  Έναρξη αιτήσεων:30/10/2020      Λήξη αιτήσεων:28/02/2021
 • Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία

  Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία

  Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής γραφής από τον 4ο ως τον 15ο αιώνα, και βασικές κωδικολογικές γνώσεις γύρω από την ιστορία του βυζαντινού χειρόγραφου βιβλίου. Ειδικότερος στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους ποικίλους τύπους βιβλιακής γραφής που χρησιμοποιήθηκαν κατά το διάστημα αυτό στα ελληνικά χειρόγραφα, μέσω της ανάγνωσης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και της ανάλυσης των τυπικών χαρακτηριστικών τους.

  Έναρξη προγράμματος:29/06/2021      Λήξη προγρ.:02/07/2021
  Έναρξη αιτήσεων:18/09/2020      Λήξη αιτήσεων:30/04/2021
 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)

  Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)

  Σκοπός αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εργαλεία και τις τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων ασκήσεων και case studies.

  Έναρξη προγράμματος:31/01/2021      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015

  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015

  Σκοπός αυτού προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015.

  Έναρξη προγράμματος:31/01/2021      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [Version 5] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [Version 5] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ασφάλειας Τροφίμων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου FSSC 22000 έκδοση 5.

  Έναρξη προγράμματος:31/01/2021      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015

  Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 14001:2015.

  Έναρξη προγράμματος:31/01/2021      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ασφάλειας Τροφίμων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 22000:2018.

  Έναρξη προγράμματος:31/01/2021      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/09/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)

  Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)

  Ο στόχος του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και σωστό πλαίσιο γνώσεων σχετικά με τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και cases studies.

  Έναρξη προγράμματος:31/01/2021      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017

  Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017

  Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017.

  Έναρξη προγράμματος:31/01/2021      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων

  Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων

  Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων  στον κλάδο της Κοσμετολογίας προσφέροντάς τους αφενός τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες έννοιες και τεχνικές, καθώς και η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ώστε να αναπτύξουν και να συμπληρώσουν ταυτόχρονα τις επιστημονικές γνώσεις τους και κυρίως τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της παρασκευής Καλλυντικών σκευασμάτων. Το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα ειδικευμένους αποφοίτους, με δημιουργικές, καινοτόμες και επιχειρηματικές δεξιότητες.

  Έναρξη προγράμματος:12/03/2021      Λήξη προγρ.:23/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:28/09/2020      Λήξη αιτήσεων:28/02/2021

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 • Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής

  Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής

  Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει με πρωτότυπο και διεπιστημονικό τρόπο την ευρύτερη ανάγκη επιμόρφωσης του κοινού αναφορικά με τα σύγχρονα και επίμαχα θέματα Βιοηθικής. Θα καλύψει ένα μεγάλο εύρος σημαντικών θεμάτων, όπως η αυτονομία των ασθενών, η δημόσια υγεία, η ευθανασία, η άμβλωση, οι νέες εφαρμογές στη Γενετική, η ευγονική, η τεχνητή νοημοσύνη.

  Έναρξη προγράμματος:04/02/2021      Λήξη προγρ.:31/07/2021
  Έναρξη αιτήσεων:28/01/2021      Λήξη αιτήσεων:04/02/2021
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

  Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Έναρξη προγράμματος:08/02/2021      Λήξη προγρ.:04/04/2021
  Έναρξη αιτήσεων:20/01/2021      Λήξη αιτήσεων:22/02/2021
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

  Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

  Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ενεργειακών διαχειριστών και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την  ενεργειακή συμπεριφορά επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ.

  Έναρξη προγράμματος:06/02/2021      Λήξη προγρ.:31/03/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/01/2021      Λήξη αιτήσεων:05/02/2021
 • Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές Α΄ (Αρχαρίων)

  Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές Α΄ (Αρχαρίων)

  Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση της τέχνης της αγιογραφίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένες γνώσεις για την μελέτη της αγιογραφίας με σκοπό την εικονογραφική παραγωγή μέσω της πρακτικής εξάσκησης στο αντικείμενο.

  Έναρξη προγράμματος:19/01/2021      Λήξη προγρ.:08/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:09/12/2020      Λήξη αιτήσεων:17/01/2021
 • Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία (RE-PRO-IMPLANT)

  Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία (RE-PRO-IMPLANT)

  Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε δέσμη συναφών αντικειμένων που δεν καλύπτονται από τα προπτυχιακά προγράμματα και βρίσκονται σε περιοχές οριακές του φάσματος διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Αυτά είναι η αποκατάσταση των ελλειμματικών φαντιακών αποφύσεων (μετατραυματικών-μετεγχειρητικών-ατροφικών), η προπροσθετική χειρουργική ή τροποποίηση των υπολλειματικών φαντιακών ακρολοφιών για να υποδεχούν οδοντικά εμφυτεύματα. Στα πλαίσια αυτά, περιλαμβάνει τη διατατική οστεογένεση, την ανοιχτή και κλειστή ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου, τη μετάθεση του κάτω φατνιακού νεύρου, την τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων για την ανύψωση της υπολλειματικής φατνιακής ακρολοφίας καθώς και απλούστερες τεχνικές με χρήση αλλομοσχευμάτων, ξενομοσχευμάτων και αλλοπλαστικών υλικών.

  Έναρξη προγράμματος:20/02/2021      Λήξη προγρ.:17/07/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/12/2020      Λήξη αιτήσεων:02/02/2021
 • Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

  Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

  Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ).

  Έναρξη προγράμματος:30/01/2021      Λήξη προγρ.:30/10/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/12/2020      Λήξη αιτήσεων:30/01/2021
 • Διαδικτυακά Σεμινάρια Ιατρικής Ζώων Συντροφιάς

  Διαδικτυακά Σεμινάρια Ιατρικής Ζώων Συντροφιάς

  Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των ιδιωτών κτηνιάτρων σε θέματα αντιμετώπισης ιδιαζόντων περιστατικών. Πρόκειται για σεμινάρια επίλυσης προβλημάτων (problem solving), πάνω σε ήδη υπάρχουσα γνώση, προβάλλοντας τους διαφορετικούς τρόπους επίλυσης του ίδιου προβλήματος και εκτίμησης της καλύτερης δυνατής λύσης.

  Έναρξη προγράμματος:13/01/2021      Λήξη προγρ.:30/04/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/12/2020      Λήξη αιτήσεων:11/01/2021
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών  της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Έναρξη προγράμματος:22/11/2020      Λήξη προγρ.:26/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:06/10/2020      Λήξη αιτήσεων:21/12/2020
 • Κινηματογραφικά Είδη: θεωρία και ιστορία

  Κινηματογραφικά Είδη: θεωρία και ιστορία

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στα κινηματογραφικά είδη μέσα από ιστορική μελέτη και θεωρητική ανάλυση κλασικών και σύγχρονων παραδειγμάτων. Το πρόγραμμα συζητά τις πιο βασικές θεωρίες του είδους και εξετάζει τα κύρια ερωτήματα και ζητήματα τα οποία ανέδειξαν.

  Έναρξη προγράμματος:15/02/2021      Λήξη προγρ.:15/04/2021
  Έναρξη αιτήσεων:05/10/2020      Λήξη αιτήσεων:15/02/2021
 • Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας

  Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας

  Σκοπός του προγράμματος είναι η οργάνωση και κατάρτιση ενός συστήματος αδόντων, κατά τα πρότυπα των πατριαρχικών χορών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Μ.τ.Χ.Ε.), όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, σύμφωνα με έγγραφες μαρτυρίες που παρατίθενται στις πηγές.

  Έναρξη προγράμματος:05/10/2020      Λήξη προγρ.:14/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:25/09/2020      Λήξη αιτήσεων:04/10/2020
 • Η Εγνατία οδός κατά την βυζαντινή περίοδο. Οι πόλεις και τα εμπορικά δίκτυα από την Κωνσταντινούπολη στο Δυρράχιο

  Η Εγνατία οδός κατά την βυζαντινή περίοδο. Οι πόλεις και τα εμπορικά δίκτυα από την Κωνσταντινούπολη στο Δυρράχιο

  Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί η σημασία της Εγνατίας οδού σε όλη την διάρκεια της βυζαντινής περιόδου. Είναι γνωστό ότι ο σημαντικός αυτός οδικός άξονας κατασκευάστηκε μεταξύ 146 και 120 π.Χ. από τον ανθύπατο της Μακεδονίας Γναίο Εγνάτιο, πάνω στα ίχνη του πανάρχαιου δρόμου που διέσχιζε τη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να κατασκευάσουν έναν από τους πιο σημαντικούς δρόμους για να συνδέσουν ουσιαστικά την Αδριατική με τον Ελλήσποντο.

  Έναρξη προγράμματος:04/11/2020      Λήξη προγρ.:26/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:10/09/2020      Λήξη αιτήσεων:31/10/2020
 • Μακεδονική Δυναστεία: Ιστορία, Πολιτισμός

  Μακεδονική Δυναστεία: Ιστορία, Πολιτισμός

  Σκοπός του προγράμματος είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με μία από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες περιόδους της Αυτοκρατορίας, ύστερα από το μεταβατικό στάδιο του μετασχηματισμού της από τον ύστερη αρχαιότητα στον μεσαίωνα.

  Έναρξη προγράμματος:12/11/2020      Λήξη προγρ.:25/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:09/09/2020      Λήξη αιτήσεων:31/10/2020
 • Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

  Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

  Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στον υπερτιτλισμό θεατρικών παραστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος θα λάβουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις καθώς και τις απαιτούμενες τεχνολογικές δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπερτιτλίζουν θεατρικές παραστάσεις.

  Έναρξη προγράμματος:22/10/2020      Λήξη προγρ.:25/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/09/2020      Λήξη αιτήσεων:22/10/2020
 • Εκκλησιαστικά και Μοναστικά Δίκτυα στο Βυζάντιο

  Εκκλησιαστικά και Μοναστικά Δίκτυα στο Βυζάντιο

  Η έρευνα περί των δικτύων αποτελεί ένα νέο επιστημονικό πεδίο για την Βυζαντινολογία, την Μεσαιωνολογία και την Θεολογία. Δια μέσου της αξιοποίησης πηγών διαφόρων κατηγοριών (επιστολογραφία, ιστορικά, θεολογικά και άλλα κείμενα, αρχαιολογικά ευρήματα κ.ά.) στοχεύει στην ανίχνευση των ποικίλων δικτύων, τα οποία οργάνωναν άνθρωποι της εποχής, συνήθως προσωπικότητες όπως εκκλησιαστικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι, λόγιοι και συγγραφείς, όπως Πατέρες της Εκκλησίας, καλλιτέχνες, έμποροι και τεχνίτες.

  Έναρξη προγράμματος:02/11/2020      Λήξη προγρ.:31/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:10/09/2020      Λήξη αιτήσεων:31/10/2020
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων (340 ωρών )

  Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων (340 ωρών )

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στις σύγχρονες κριτικές επιστημονικές αντιλήψεις για τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου της εξάρτησης.

  Έναρξη προγράμματος:01/11/2020      Λήξη προγρ.:30/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:31/07/2020      Λήξη αιτήσεων:15/10/2020
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:03/04/2021
  Έναρξη αιτήσεων:09/07/2020      Λήξη αιτήσεων:20/09/2020
 • Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

  Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

  Σκοπός του νέου προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους υποψήφιους, από το μηδέν ενώ δεν έχουν καμία εμπειρία στην γλώσσα R, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της και να εκπαιδευτούν να δίνουν απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα στις σπουδές αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες κάθε είδους.

  Έναρξη προγράμματος:02/11/2020      Λήξη προγρ.:05/03/2021
  Έναρξη αιτήσεων:06/07/2020      Λήξη αιτήσεων:23/10/2020
 • Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική 2

  Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική 2

  Σημαντικός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων  στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνωστική περιοχή της Οδοντικής Χειρουργικής-Αισθητικής Οδοντιατρικής που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αντικειμένου με την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

  Έναρξη προγράμματος:30/10/2020      Λήξη προγρ.:20/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:29/06/2020      Λήξη αιτήσεων:25/10/2020
 • «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα»

  «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα»

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός η θεωρητική παρουσίαση βασικών αρχών της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής, αλλά και αφετέρου η πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε, στο τέλος του σεμιναρίου να έχουν αποκτήσει βασική εξοικείωση στη χρήση των γυναικολογικών λαπαροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων.

  Έναρξη προγράμματος:06/10/2020      Λήξη προγρ.:25/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:30/04/2020      Λήξη αιτήσεων:30/09/2020
 • Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

  Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ).

  Έναρξη προγράμματος:01/06/2020      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:23/04/2020      Λήξη αιτήσεων:04/09/2020
 • Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας

  Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας

  Σκοπός των σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο παρασκευής των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς επίσης να περιορίσουν τυχόν ελαττώματα-αστοχίες στο τελικό προϊόν.

  Έναρξη προγράμματος:01/10/2020      Λήξη προγρ.:31/12/2020
  Έναρξη αιτήσεων:23/04/2020      Λήξη αιτήσεων:20/09/2020

 

TOP