Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης

Διά βίου μάθηση

Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού

στην εκπαίδευση

Ανοιγμα του ΑΠΘ στη διεθνή αγορά

Υλοποίηση προγραμμάτων

που απευθύνονται στο διεθνή χώρο

PREV
NEXT
NEO

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία

  Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία

  Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει μία εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής γραφής από τον 4ο ως τον 15ο αιώνα, και βασικές κωδικολογικές γνώσεις γύρω από την ιστορία του βυζαντινού χειρόγραφου βιβλίου. Ειδικότερος στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους ποικίλους τύπους βιβλιακής γραφής που χρησιμοποιήθηκαν κατά το διάστημα αυτό στα ελληνικά χειρόγραφα, μέσω της ανάγνωσης αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και της ανάλυσης των τυπικών χαρακτηριστικών τους.

  Έναρξη προγράμματος:29/06/2021      Λήξη προγρ.:02/07/2021
  Έναρξη αιτήσεων:18/09/2020      Λήξη αιτήσεων:25/02/2021
 • Marketing και Διαχείριση Οδοντιατρικών Μονάδων

  Marketing και Διαχείριση Οδοντιατρικών Μονάδων

  Το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Marketing και Διαχείριση Οδοντιατρικών Μονάδων αποσκοπεί στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σχετικά με το νομικό, φορολογικό και  ασφαλιστικό πλαίσιο λειτουργίας μίας μονάδας παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών.  Ταυτόχρονα θα υπάρξει και εκτεταμένη παρουσίαση των νέων δομών και πρωτοκόλλων όπως αυτά διαμορφώνονται από τις σύγχρονες υγειονομικές και άλλες προκλήσεις.  Τέλος σημαντικό κομμάτι θα αφορά στην εκπαίδευση πάνω στην επικοινωνία με τους ασθενείς τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το νομικό πλαίσιο διαφήμισης των οδοντιατρικών υπηρεσιών.  Οι συμμετέχοντες  μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να προσαρμοσθούν πλήρως στα νέα επιστημονικά και άλλα δεδομένα καθώς και στο απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας και διαχείρισης ενός οδοντιατρείου.

  Έναρξη προγράμματος:13/11/2020      Λήξη προγρ.:04/07/2021
  Έναρξη αιτήσεων:15/09/2020      Λήξη αιτήσεων:25/10/2020
 • Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας

  Οργάνωση και διεύθυνση χορού ψαλτών – κύκλος α΄. Τα μέλη της Θείας Λειτουργίας

  Σκοπός του προγράμματος είναι η οργάνωση και κατάρτιση ενός συστήματος αδόντων, κατά τα πρότυπα των πατριαρχικών χορών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Μ.τ.Χ.Ε.), όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά τη μεταβυζαντινή εποχή, σύμφωνα με έγγραφες μαρτυρίες που παρατίθενται στις πηγές.

  Έναρξη προγράμματος:05/10/2020      Λήξη προγρ.:14/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:25/09/2020      Λήξη αιτήσεων:04/10/2020
 • Η Εγνατία οδός κατά την βυζαντινή περίοδο. Οι πόλεις και τα εμπορικά δίκτυα από την Κωνσταντινούπολη στο Δυρράχιο

  Η Εγνατία οδός κατά την βυζαντινή περίοδο. Οι πόλεις και τα εμπορικά δίκτυα από την Κωνσταντινούπολη στο Δυρράχιο

  Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί η σημασία της Εγνατίας οδού σε όλη την διάρκεια της βυζαντινής περιόδου. Είναι γνωστό ότι ο σημαντικός αυτός οδικός άξονας κατασκευάστηκε μεταξύ 146 και 120 π.Χ. από τον ανθύπατο της Μακεδονίας Γναίο Εγνάτιο, πάνω στα ίχνη του πανάρχαιου δρόμου που διέσχιζε τη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να κατασκευάσουν έναν από τους πιο σημαντικούς δρόμους για να συνδέσουν ουσιαστικά την Αδριατική με τον Ελλήσποντο.

  Έναρξη προγράμματος:04/11/2020      Λήξη προγρ.:26/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:10/09/2020      Λήξη αιτήσεων:20/10/2020
 • Μακεδονική Δυναστεία: Ιστορία, Πολιτισμός

  Μακεδονική Δυναστεία: Ιστορία, Πολιτισμός

  Σκοπός του προγράμματος είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης και η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με μία από τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες περιόδους της Αυτοκρατορίας, ύστερα από το μεταβατικό στάδιο του μετασχηματισμού της από τον ύστερη αρχαιότητα στον μεσαίωνα.

  Έναρξη προγράμματος:12/11/2020      Λήξη προγρ.:25/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:09/09/2020      Λήξη αιτήσεων:20/10/2020
 • Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

  Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

  Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στον υπερτιτλισμό θεατρικών παραστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω του προγράμματος θα λάβουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις καθώς και τις απαιτούμενες τεχνολογικές δεξιότητες έτσι ώστε να είναι σε θέση να υπερτιτλίζουν θεατρικές παραστάσεις.

  Έναρξη προγράμματος:22/10/2020      Λήξη προγρ.:25/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/09/2020      Λήξη αιτήσεων:12/10/2020
 • Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του-Νότια Ελλάδα

  Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του-Νότια Ελλάδα

  Το παρόν επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο του την ικανοποίηση της πιο πάνω ανάγκης σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα που άπτονται του πεδίου της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς. Οι νέοι Κώδικες περιέχουν, ειδικότερα, πληθώρα ρυθμίσεων οι οποίες δίνουν μια εντελώς νέα μορφή στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω μορφών εγκληματικότητας.

  Έναρξη προγράμματος:27/11/2020      Λήξη προγρ.:28/11/2020
  Έναρξη αιτήσεων:04/09/2020      Λήξη αιτήσεων:31/10/2020
 • Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του-Βόρεια Ελλάδα

  Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του-Βόρεια Ελλάδα

  Το παρόν επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο του την ικανοποίηση της πιο πάνω ανάγκης σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα που άπτονται του πεδίου της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς. Οι νέοι Κώδικες περιέχουν, ειδικότερα, πληθώρα ρυθμίσεων οι οποίες δίνουν μια εντελώς νέα μορφή στο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εν λόγω μορφών εγκληματικότητας.

  Έναρξη προγράμματος:13/11/2020      Λήξη προγρ.:14/11/2020
  Έναρξη αιτήσεων:04/09/2020      Λήξη αιτήσεων:18/10/2020
 • Εκκλησιαστικά και Μοναστικά Δίκτυα στο Βυζάντιο

  Εκκλησιαστικά και Μοναστικά Δίκτυα στο Βυζάντιο

  Η έρευνα περί των δικτύων αποτελεί ένα νέο επιστημονικό πεδίο για την Βυζαντινολογία, την Μεσαιωνολογία και την Θεολογία. Δια μέσου της αξιοποίησης πηγών διαφόρων κατηγοριών (επιστολογραφία, ιστορικά, θεολογικά και άλλα κείμενα, αρχαιολογικά ευρήματα κ.ά.) στοχεύει στην ανίχνευση των ποικίλων δικτύων, τα οποία οργάνωναν άνθρωποι της εποχής, συνήθως προσωπικότητες όπως εκκλησιαστικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι, λόγιοι και συγγραφείς, όπως Πατέρες της Εκκλησίας, καλλιτέχνες, έμποροι και τεχνίτες.

  Έναρξη προγράμματος:02/11/2020      Λήξη προγρ.:31/05/2021
  Έναρξη αιτήσεων:10/09/2020      Λήξη αιτήσεων:20/10/2020
 • Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών

  Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διδασκαλία, η εκμάθηση των παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας των αθλημάτων, η οργάνωση και διοίκηση αθλητικών υπηρεσιών και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές -αθλητικές προσεγγίσεις. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να πάρουν εκείνα τα ειδικά εφόδια που επιτρέπουν την διεκπεραίωση σε ικανοποιητικό βαθμό αθλητικών προγραμμάτων. Η εφαρμογή των παραπάνω συμβάλει τα μέγιστα, ώστε οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

  Έναρξη προγράμματος:01/11/2020      Λήξη προγρ.:17/01/2021
  Έναρξη αιτήσεων:03/08/2020      Λήξη αιτήσεων:20/10/2020
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων (340 ωρών )

  Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων (340 ωρών )

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στις σύγχρονες κριτικές επιστημονικές αντιλήψεις για τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου της εξάρτησης.

  Έναρξη προγράμματος:01/11/2020      Λήξη προγρ.:30/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:31/07/2020      Λήξη αιτήσεων:15/10/2020
 • Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

  Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R

  Σκοπός του νέου προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους υποψήφιους, από το μηδέν ενώ δεν έχουν καμία εμπειρία στην γλώσσα R, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της και να εκπαιδευτούν να δίνουν απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα στις σπουδές αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες κάθε είδους.

  Έναρξη προγράμματος:12/10/2020      Λήξη προγρ.:06/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:06/07/2020      Λήξη αιτήσεων:05/10/2020
 • Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική 2

  Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική 2

  Σημαντικός στόχος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων  στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνωστική περιοχή της Οδοντικής Χειρουργικής-Αισθητικής Οδοντιατρικής που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αντικειμένου με την παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

  Έναρξη προγράμματος:30/10/2020      Λήξη προγρ.:20/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:29/06/2020      Λήξη αιτήσεων:25/10/2020
 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)

  Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)

  Σκοπός αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα εργαλεία και τις τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων ασκήσεων και case studies.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:31/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:06/09/2020
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015

  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015

  Σκοπός αυτού προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2015.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:31/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:06/09/2020
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017

  Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017

  Σκοπός αυτού του εφαρμοσμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ποιότητας και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2017.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:31/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:06/09/2020
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [Version 5] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000 [Version 5] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ασφάλειας Τροφίμων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου FSSC 22000 έκδοση 5.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:31/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:06/09/2020
 • Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015

  Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 14001:2015.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:31/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:06/09/2020
 • Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική εμβάθυνση και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων παρέχοντας σε αυτούς γνώσεις, εφόδια και λειτουργικά εργαλεία για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στο πεδίο της Διασφάλισης της Ασφάλειας Τροφίμων και της κατανόησης των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 22000:2018.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:31/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:06/09/2020
 • Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)

  Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)

  Ο στόχος του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και σωστό πλαίσιο γνώσεων σχετικά με τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και cases studies.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:31/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:01/06/2020      Λήξη αιτήσεων:06/09/2020
 • «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα»

  «Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης στη βασική ενδοσκοπική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα»

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι αφενός η θεωρητική παρουσίαση βασικών αρχών της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής, αλλά και αφετέρου η πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε, στο τέλος του σεμιναρίου να έχουν αποκτήσει βασική εξοικείωση στη χρήση των γυναικολογικών λαπαροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων.

  Έναρξη προγράμματος:06/10/2020      Λήξη προγρ.:25/06/2021
  Έναρξη αιτήσεων:30/04/2020      Λήξη αιτήσεων:30/09/2020
 • Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

  Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

  Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον νέο εθνικό εφαρμοστικό νόμο (Ν. 4624/2019) και επίσης, στην κανονιστική συμμόρφωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου με το νομικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων.

  Έναρξη προγράμματος:01/11/2020      Λήξη προγρ.:31/12/2020
  Έναρξη αιτήσεων:24/04/2020      Λήξη αιτήσεων:31/10/2020
 • Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων

  Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων

  Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων  στον κλάδο της Κοσμετολογίας προσφέροντάς τους αφενός τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες έννοιες και τεχνικές, καθώς και η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ώστε να αναπτύξουν και να συμπληρώσουν ταυτόχρονα τις επιστημονικές γνώσεις τους και κυρίως τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της παρασκευής Καλλυντικών σκευασμάτων. Το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα ειδικευμένους αποφοίτους, με δημιουργικές, καινοτόμες και επιχειρηματικές δεξιότητες.

  Έναρξη προγράμματος:16/10/2020      Λήξη προγρ.:20/12/2020
  Έναρξη αιτήσεων:13/01/2020      Λήξη αιτήσεων:11/10/2020
 • Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων

  Εισαγωγή στις Μεθόδους και στις Διαδικασίες Εναλίων Αποτυπώσεων

  Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, σε ερευνητές ή σε αυτοδύτες, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εναλίων αποτυπώσεων.

  Έναρξη προγράμματος:19/10/2020      Λήξη προγρ.:31/12/2020
  Έναρξη αιτήσεων:10/01/2020      Λήξη αιτήσεων:12/10/2020
 • Introduction to Applied Methods and Procedures for Underwater Surveying

  Introduction to Applied Methods and Procedures for Underwater Surveying

  The Aristotle University of Thessaloniki offers a new Lifelong Learning Course, entitled “Introduction to Applied Methods and Procedures for Underwater Surveying”. This course provides to participants the opportunity to develop knowledge and skills in the procedures of planning, organizing and executing an underwater scientific project.

  Έναρξη προγράμματος:19/10/2020      Λήξη προγρ.:31/12/2020
  Έναρξη αιτήσεων:10/01/2020      Λήξη αιτήσεων:12/10/2020

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

  Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

  Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης μαθήματα του γνωστικού τους αντικειμένου. Επίσης, επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των επιμορφούμενων για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  Έναρξη προγράμματος:31/08/2020      Λήξη προγρ.:25/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:22/07/2020      Λήξη αιτήσεων:28/09/2020
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Έναρξη προγράμματος:01/09/2020      Λήξη προγρ.:03/04/2021
  Έναρξη αιτήσεων:09/07/2020      Λήξη αιτήσεων:20/09/2020
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών  της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Έναρξη προγράμματος:08/06/2020      Λήξη προγρ.:13/01/2021
  Έναρξη αιτήσεων:08/05/2020      Λήξη αιτήσεων:09/07/2020
 • Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

  Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ).

  Έναρξη προγράμματος:01/06/2020      Λήξη προγρ.:28/02/2021
  Έναρξη αιτήσεων:23/04/2020      Λήξη αιτήσεων:04/09/2020
 • Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας

  Σεμινάρια Θεωρητικής και Πρακτικής Τυροκομίας

  Σκοπός των σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε θέματα ορθής βιομηχανικής πρακτικής έτσι ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο παρασκευής των γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς επίσης να περιορίσουν τυχόν ελαττώματα-αστοχίες στο τελικό προϊόν.

  Έναρξη προγράμματος:01/10/2020      Λήξη προγρ.:31/12/2020
  Έναρξη αιτήσεων:23/04/2020      Λήξη αιτήσεων:20/09/2020
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων

  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών  της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Έναρξη προγράμματος:30/03/2020      Λήξη προγρ.:01/11/2020
  Έναρξη αιτήσεων:18/02/2020      Λήξη αιτήσεων:15/04/2020
 • Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία

  Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία

  Το πρόγραμμα προσβλέπει στην εξοικείωση με την επαγγελματική καθημερινότητα ενός ψυχολόγου, αποσκοπώντας στη σύνδεση της θεωρίας, η οποία έχει κατακτηθεί κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών, με τις επαγγελματικές πρακτικές, διευκολύνοντας τους συμμετέχοντες στις μελλοντικές τους επαγγελματικές επιλογές.

  Έναρξη προγράμματος:17/02/2020      Λήξη προγρ.:19/06/2020
  Έναρξη αιτήσεων:14/01/2020      Λήξη αιτήσεων:12/02/2020
 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων (600 ωρών – ετήσιο)

  Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων (600 ωρών – ετήσιο)

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στις σύγχρονες κριτικές επιστημονικές αντιλήψεις για τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου της εξάρτησης.

  Έναρξη προγράμματος:04/11/2019      Λήξη προγρ.:30/10/2020
  Έναρξη αιτήσεων:03/09/2019      Λήξη αιτήσεων:07/10/2019

 

TOP